Performance evaulation of video object tracking algorithm in autonomous surveillance system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Performance evaulation of video object tracking algorithm in autonomous surveillance system

Abstrakt

Results of performance evaluation of a video object tracking algorithm are presented. The method of moving objects detection and tracking is based on background modelling with mixtures of Gaussians and Kalman filters. An emphasis is put on algorithm's efficiency with regards to its settings. Utilized methods of performance evaluation based on comparison of algorithm output to manually prepared reference data are introduced. The experiments aimed at examining the performance achieved with various object detection algorithm parameter settings are presented and discussed

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 43 - 48,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szczodrak M., Dalka P., Czyżewski A.: Performance evaulation of video object tracking algorithm in autonomous surveillance system// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.43-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi