Phosphanylphosphido and phosphanylphosphinidene complexes of zirconium(IV) supported by bidentate N,N ligands

Abstrakt

Phosphanylphosphido complexes of zirconium, [NacNacZrCl2(η2-R2P–PSiMe3)] (R = t-Bu, i-Pr), were synthesized in the reaction of R2P–P(SiMe3)Li·nTHF (R = t-Bu, i-Pr) with a β-diketiminate complex, [NacNacZrCl3], in toluene. Elimination of Me3SiCl from [NacNacZrCl2(η2-R2P–PSiMe3)] provided the phosphanylphosphinidene complexes [NacNacZrCl(η2-R2P–P)] (R = t-Bu, i-Pr). Moreover, the reaction of [NacNacZrCl2(η2-R2P–PSiMe3)] with R2P–P(SiMe3)Li·nTHF yielded the phosphanylphosphinidenoid complexes [NacNacZrCl2(η2-R2P–PLi)] (R = t-Bu, i-Pr). The same reaction, but in the presence of 12-crown-4, gave rise to the phosphanylphosphinidene complexes [NacNacZrCl(η2-R2P–P)]. The X-ray structures of [NacNacZrCl2(η2-i-Pr2P–PSiMe3)] and [NacNacZrCl(η2-t-Bu2P–P)] revealed that the R2P-P ligands exhibit side-on coordination to the metal center. From the reaction of i-Pr2P–P(SiMe3)Li·3THF with [{PhN(CH2)3NPh)}ZrCl2], a triple-core, anionic, phosphanylphosphinidene complex, [{PhN(CH2)3NPh)}Zr3Cl2(μ2-Cl)(μ2-i-Pr2P–P)2(μ3-i-Pr2P–P)2]−[Li(DME)3]+, was obtained in which the i-Pr2P–P ligands exhibit bridging coordination.

Cytowania

3
CrossRef
3
Web of Science
3
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w: POLYHEDRON nr 123, strony 353 - 360,
ISSN: 0277-5387
Język: angielski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Zauliczny M., Grubba R., Ponikiewski Ł., Pikies J.: Phosphanylphosphido and phosphanylphosphinidene complexes of zirconium(IV) supported by bidentate N,N ligands// POLYHEDRON. -Vol. 123, (2017), s.353-360
DOI: 10.1016/j.poly.2016.12.005
wyświetlono 22 razy
Meta Tagi