Plane wave scattering by an array of circular cylinders - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Plane wave scattering by an array of circular cylinders

Abstrakt

Metodę dopasowania rodzajów zastosowano do połączenia zastępczego pola rozproszonego od dowolnej konfiguracji dwuwarstwowych prętów ferrytowych i dielektrycznych z pobudzeniem falą płaską. Zaprezentowano charakterystyki rozpraszania zarówno w strefie dalekiej jaki i bliskiej dla kilku konfiguracji prętów przy pobudzeniu falą płaską.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Electrical Engineering nr 53, strony 23 - 26,
ISSN: 1335-3632
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Polewski M., Mazur J.: Plane wave scattering by an array of circular cylinders// Journal of Electrical Engineering. -Vol. 53., nr. 9/S (2002), s.23-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi