Platforma edX - nowe podejście do kursów online - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Platforma edX - nowe podejście do kursów online

Abstrakt

Współczesne metody nauczania na odległość zmieniają się dynamicznie. Powstają światowe konsorcja podejmujące starania zapewnienia dostępu do edukacji na najwyższym poziomie z wykorzystaniem Internetu. Jedną z takich prób jest platforma edX. Jej rozwój zapoczątkowały niemal 2 lata temu MIT i Harvard. Obecnie zespół liczy już 30 uczelni z całego świata. Renoma ośrodków naukowych biorących udział w projekcie przyciągnęła już ponad 2 miliony kursantów z całego świata. Ogromnymi zaletami platformy są takie aspekty jak: kompleksowe podejście do kształcenia online, obejmujące zarówno wykłady jak i ćwiczenia, czy wirtualne laboratoria. Platforma jest również polem doświadczalnym dla nowatorskich metod weryfikacji wiedzy oraz jej potwierdzania za pomocą wciąż rozbudowywanego systemu certyfikatów. Artykuł podsumowuje opinia dot. możliwości portalu z punktu widzenia studenta i wykładowcy PG.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 23 - 26,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kuciński M.: Platforma edX - nowe podejście do kursów online// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 37 (2014), s.23-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi