Podstawowe mechanizmy przetwarzania współbieżnego i równoległego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawowe mechanizmy przetwarzania współbieżnego i równoległego

Abstrakt

Zaprezentowano podstawową problematykę przetwarzania współbieżnego w systemach z podziałem czasu oraz przetwarzania równoległego w systemach o wielu jednostkach przetwarzających. Omówiono podsta-wowe mechanizmy synchronizacyjne i komunikacyjne dla tych typów przetwarzania. Podano klasyczne rozwiązania w zakresie synchronizacji procesów i ich wykonywania w ujęciu systemowym. Artykuł powstał na bazie zarówno badawczych prac autora jak i jego doświadczeń dydaktycznych związanych z prowadzeniem przedmiotu Przetwarzanie Współbieżne i Równoległe dla kierunku Informatyka oraz promotorstwem szeregu prac dyplomowych w tej dziedzinie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 41 - 49
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Podstawowe mechanizmy przetwarzania współbieżnego i równoległego// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.41-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi