Pokrywa śnieżna : Źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska : zadania analityki. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pokrywa śnieżna : Źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska : zadania analityki.

Abstrakt

W pracy przedstawiono informacje o:-różnych typach stałego opadu atmosferycznego,-zakresie standardowych pomiarów pokrywy śnieżnej-technikach analitycznych wykorzystywanych w badaniach chemizmu pokrywy śnieżnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 36 - 39,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cichała-Kamrowska K., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Pokrywa śnieżna : Źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska : zadania analityki.// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2010), s.36-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi