Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a proces przeobrażeń w oświacie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a proces przeobrażeń w oświacie

Abstrakt

Publikacja obejmuje problematykę przemian systemowych w sektorze oświaty związanych z realizacją podstawowych założeń polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Poruszane w niej zagadnienia odnoszą się głównie do: obowiązującej w krajach UE koncepcji uczenia się przez całe życie,realizacji europejskich programów edukacyjnych oraz podstawowych regulacji prawnych związanych z powszechną edukacją

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 213 - 226
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Walkiewicz E.: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a proces przeobrażeń w oświacie// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Bolesław Garbacik i Rafał Majewski. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.213-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi