Polonia w Estonii. Karty przeszłości i współczesność. W: Przemiany cywili-zacyjne i kulturowe. Kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane prof.Andrzejowi Chodupskiemu w pięćdziesięciolecie urodzin. Red. A. Żukowski. Olsztyn: Univ. Warm.- Mazur.**2002 s. 151-162 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polonia w Estonii. Karty przeszłości i współczesność. W: Przemiany cywili-zacyjne i kulturowe. Kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane prof.Andrzejowi Chodupskiemu w pięćdziesięciolecie urodzin. Red. A. Żukowski. Olsztyn: Univ. Warm.- Mazur.**2002 s. 151-162

Abstrakt

Polonia estońska stanowi z jednej strony typową zbiorowość polonijną zamie- szkującą w byłym Związku Radzieckim, z drugiej zaś posiada ona swoją odręb- ność, wyznaczona okolicznościami społeczno-ekonomicznymi, jak i polityczno- kulturowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi