Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi i w obwodach zasilanych z UPS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi i w obwodach zasilanych z UPS

Abstrakt

Przedstawiono zasadę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia oraz omówiono jego specyfikę w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi. Zaprezentowano specjalne metody pomiarowe, przeznaczone do obwodów z tymi wyłącznikami. Omówiono również problemy związane z wykonywaniem pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS typu VFI.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich strony 2 - 10,
ISSN: 2082-7377
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi i w obwodach zasilanych z UPS// Biuletyn Techniczno-Informacyjny. -., nr. 3(82) (2018), s.2-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi