Pomiary impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi

Abstrakt

Przedstawiono teoretyczne podstawy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach i instalacjach niskiego napięcia. Omówiono czynniki wpływające na dokładność pomiaru. Szczególną uwagę zwrócono na pomiary impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi. Przedstawiono wyniki badań wybranych mierników impedancji pętli zwarciowej i praktyczne wnioski odnośnie do ich stosowania w obwodach z tymi wyłącznikami. Omówiono zachowanie się wybranych wyłączników różnicowoprądowych przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej oraz specjalne metody pomiarowe, przeznaczone do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich strony 2 - 11,
ISSN: 2082-7377
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Pomiary impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi// Biuletyn Techniczno-Informacyjny. -., nr. 2(65) (2014), s.2-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi