Pomiary akustyczne i symulacja komputerowa wnętrza kościoła pw. Marii Magdaleny we Lwowie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary akustyczne i symulacja komputerowa wnętrza kościoła pw. Marii Magdaleny we Lwowie

Abstrakt

Omówiono akustyczne aspekty wykorzystania kościoła do celów koncertowych. Przedstawiono wyniki pomiarów akustycznych oraz koncepcję poprawy jego walorów akustycznych jako sali koncertowej z wykorzystaniem doraźnie wstawianych elementów rozpraszających dźwięk i poprawiających wzajemne słyszenie się wykonawców.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce nr 5, strony 21 - 26,
ISSN: 1734-4891
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kamisiński T., Kinasz R., Rubacha J., Kulowski A.: Pomiary akustyczne i symulacja komputerowa wnętrza kościoła pw. Marii Magdaleny we Lwowie// Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. -Vol. 5., nr. Nr 2 (2010), s.21-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi