Pomiary geodezyjne linii elektroenergetycznych i odciągów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary geodezyjne linii elektroenergetycznych i odciągów

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki pomiarów kształtu zwisu przewodu linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku – Wrzeszczu i odciągów masztu na molo w Sopocie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Geodezja Inżynieryjna : Obsługa geodezyjna inwestycji i pomiary przemieszczeń strony 7 - 40
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Woźniak M., Przybylski M., Daliga K.: Pomiary geodezyjne linii elektroenergetycznych i odciągów// Geodezja Inżynieryjna : Obsługa geodezyjna inwestycji i pomiary przemieszczeń/ ed. Zygmunt Kurałowicz Gdańsk: , 2015, s.7-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi