Pomiary geodezyjne zwisu przewodu linii elektroenergetycznej w warunkach rzeczywistych i modelowych, w różnej temperaturze otoczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary geodezyjne zwisu przewodu linii elektroenergetycznej w warunkach rzeczywistych i modelowych, w różnej temperaturze otoczenia

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów przewodu elektroenergetycznego w różnej temperaturze powietrza

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Geodezja Inżynieryjna : Obsługa geodezyjna inwestycji i pomiary przemieszczeń strony 41 - 68
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Eggert P., Daliga K.: Pomiary geodezyjne zwisu przewodu linii elektroenergetycznej w warunkach rzeczywistych i modelowych, w różnej temperaturze otoczenia// Geodezja Inżynieryjna : Obsługa geodezyjna inwestycji i pomiary przemieszczeń/ ed. Zygmunt Kurałowicz Gdańsk: , 2015, s.41-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 715 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi