Pomiary wartości opóźnień w torze audio urządzeń z systemem Android - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary wartości opóźnień w torze audio urządzeń z systemem Android

Abstrakt

Poniższy artykuł opisuje metody pomiarów wartości opóźnienia w torze fonicznym urządzeń pracujących na różnych wersjach systemu Android. W pierwszej części artykułu podano krótką charakterystykę środowiska Android w kontekście opóźnień w torze fonicznym. Następnie przedstawiono sposób pomiaru opóźnienia w torze fonicznym za pomocą aplikacji SuperPowered Latency oraz Dr. Rick O’Rang Loopback. W końcowej części pracy podano wyniki przeprowadzonych pomiarów i ich porównane z wynikami dostępnymi na stronach producenta systemu Android. Zawarto również wnioski dotyczące możliwości implementacji aplikacji wykorzystujących tor foniczny i problemy powodowane przez opóźnienia sygnału.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 11 - 14,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Blaszke M., Weber D., Zaporowski S.: Pomiary wartości opóźnień w torze audio urządzeń z systemem Android// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 60 (2018), s.11-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi