Porównanie metod oceny jakości regulacji układu regulacji generatora synchronicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie metod oceny jakości regulacji układu regulacji generatora synchronicznego

Abstrakt

W artykule przedstawiono i porównano metody pozwalające na ocenę własności dynamicznych układu regulacji generatora synchronicznego, a w tym: kryteria czasowe, kryteria całkowe, linie pierwiastkowe, charakterystyki Bode'go, wartości własne. Porównanie powyższych metod jako kryteriów oceny własności dynamicznych układu wykonano dla modelu jednomaszynowego (generator synchroniczny pracujący na sieć sztywną). Generator synchroniczny wyposażony jest tu w regulator napięcia i stabilizator systemowy oparty na pomiarze mocy czynnej. W analizie pominięto turbinę wraz z jej układem regulacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wróblewska-Swarcewicz K., Swarcewicz A., Lubośny Z.: Porównanie metod oceny jakości regulacji układu regulacji generatora synchronicznego // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi