Katarzyna Wróblewska-Swarcewicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Blackout initial disturbances in electric Power System searching

  The paper contains short survey of the blackouts that took place in the last few years. The sources and initial disturbances are discussed. The typical scenario of the disturbance, leading to blackout in the electrical power system are presented.Next, models of a power system eligible to considered topic are discussed. Finally the algorithm of the blackout initial disturbances in power system searching is presented.The consideration...

 • Porównanie metod oceny jakości regulacji układu regulacji generatora synchronicznego

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono i porównano metody pozwalające na ocenę własności dynamicznych układu regulacji generatora synchronicznego, a w tym: kryteria czasowe, kryteria całkowe, linie pierwiastkowe, charakterystyki Bode'go, wartości własne. Porównanie powyższych metod jako kryteriów oceny własności dynamicznych układu wykonano dla modelu jednomaszynowego (generator synchroniczny pracujący na sieć sztywną). Generator synchroniczny...

 • Design of synchronous generator voltage regulator based on h control theory

  - Rok 2005

  The power system is highly nonlinear system, which dynamics depends on system network configuration, system loading…etc. To overcome the above mentioned difficulties and to fulfill the performance requirements the different control methods are considered and tested for application to generating control unit. Application of the H optimization method to automatic voltage regulator is studied in this paper. Simulation results have...

wyświetlono 120 razy