Porównanie wybranych algorytmów szeregowania zadań dla potrzeb redukcji poboru mocy cyfrowych układów CMOS. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie wybranych algorytmów szeregowania zadań dla potrzeb redukcji poboru mocy cyfrowych układów CMOS.

Abstrakt

Szeregowanie zadań stosowane dla potrzeb redukcji poboru mocy cyfrowych układów CMOS prowadzi do problemów NP trudnych. Stąd też brakuje analitycznych algorytmów gwarantu-jących uzyskanie optymalnego rozwiązania w akceptowalnym czasie. Praca prezentuje porównanie jakości rozwiązań wyznaczonych heurystycznymi algorytmami szeregowania zadań stosowanych na etapie syntezy wysokiego poziomu cyfrowych układów CMOS, które zostały uzyskane dla wybranego zbioru przykładów testowych. Przedstawione porównanie dotyczy również czasów obliczeń dla wybranych algorytmów szeregowania zadań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 0 - 0,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szcześniak W., Włodarczyk Ł., Szcześniak P., Piechówka M.: Porównanie wybranych algorytmów szeregowania zadań dla potrzeb redukcji poboru mocy cyfrowych układów CMOS.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr. 22 (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi