Porównawcza analiza wyboczeniowa silosów z blachy falistej przy zastosowaniu różnych modeli MES - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównawcza analiza wyboczeniowa silosów z blachy falistej przy zastosowaniu różnych modeli MES

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki analizy wyboczeniowej cylindrycznego silosu wypełnionego materiałem sypkim wykonanego z blachy falistej i usztywnionego słupami. Wykonano nieliniową analizę statyczną całego silosu z uwzględnieniem wstępnych imperfekcji geometrycznych przy zastosowaniu różnych przestrzennych modeli numerycznych MES. Napór materiału sypkiego na ściany przyjęto według Eurokodu 1. Obliczone numerycznie nośności wyboczeniowe silosu w zależności od amplitudy imperfekcji geometrycznych porównano z nośnością normową według Eurokodu 3.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 98 - 101,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Sondej M., Iwicki P., Tejchman J.: Porównawcza analiza wyboczeniowa silosów z blachy falistej przy zastosowaniu różnych modeli MES// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 2 (2012), s.98-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi