Wyboczenie cylindrycznego silosu z blachy falistej wzmocnionego słupami w analizach statycznych i dynamicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyboczenie cylindrycznego silosu z blachy falistej wzmocnionego słupami w analizach statycznych i dynamicznych

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy stateczności cylindrycznego silosu z blachy falistej usztywnionego słupami, wypełnionego materiałem sypkim. Wykonano liniową analizę wyboczeniową i nieliniową analizę statyczną oraz symulację dynamiczną wyboczenia silosu bez imperfekcji i z imperfekcjami geometrycznymi w postaci pierwszej formy drgań własnych. Obliczone numerycznie obciążenia wyboczeniowe silosu porównano z obciążeniami dopuszczalnymi według Eurokodu 3.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 213 - 216,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Iwicki P., Rejowski K., Tejchman-Konarzewski A.: Wyboczenie cylindrycznego silosu z blachy falistej wzmocnionego słupami w analizach statycznych i dynamicznych// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 4 (2015), s.213-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi