Possibility of exact determination of thermal and flow degradation symptoms in on-line power objects diagnostics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Possibility of exact determination of thermal and flow degradation symptoms in on-line power objects diagnostics

Abstrakt

Przedyskutowano problem dokładności tworzenia symptomów degradacji dotyczących sprawności urządzeń składowych dużych obiektów energetycznych. W referacie zajęto się szczególnie metodami tworzenia wzorców sprawnej pracy w przypadku określania sprawności w układzie on-line i porównano ją z określeniem w systemie off-line. Do odtwarzania stanu referencyjnego zastosowano sieć neuronową statystyczną (SSN, ang. ANN) o nieskokowych funkcjach przejścia dla przebiegów temperatur i ciśnień. Sprawność wyznaczano metodami zewnętrznymi w stosunku do metod SSN. Przytoczono wyniki treningów dla odtwarzania przebiegów sprawności w obiegu parowym turbin energetycznych. Sprawdzono możliwości przyspieszenia treningu sieci neuronowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XX-th Jubilee ''Workshop Turbomachinery'', Gdańsk - Krzeszna, Poland, 25-29 September 2006 strony 39 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jankowski F., Głuch J.: Possibility of exact determination of thermal and flow degradation symptoms in on-line power objects diagnostics// XX-th Jubilee ''Workshop Turbomachinery'', Gdańsk - Krzeszna, Poland, 25-29 September 2006/ Gdańsk: IFFM (IMP) Publishers, 2006, s.39-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi