Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej

Abstrakt

Cel – określenie postaw mikro i małych przedsiębiorstw wobec optymalizacji podatkowej. Metodologia badania –badania ankietowe przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2018 roku wśród mikro i małych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Jako technikę badawczą wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety opracowany przez autorkę niniejszego artykułu, pełniący rolę instrumentu pomiaru. Wynik – otrzymane wyniki pozwoliły na określenie świadomości polskich mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji podatkowej, określenie stopnia wykorzystania instrumentów optymalizacji podatkowej przez mikro i małe przedsiębiorstwa, a także zidentyfikowanie przesłanek i barier stosowania optymalizacji podatkowej w badanych podmiotach. Oryginalność/Wartość – Literatura, dotycząca optymalizacji podatkowej jest niezwykle bogata, jednak temat nie został dotychczas wystarczająco rozwinięty, zwłaszcza w kontekście wykorzystania optymalizacji podatkowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. O nowatorskim charakterze podjętych badań świadczy fakt, iż do tej pory nie podjęto się zbadania mikroekonomicznych podstaw behawioralnych mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 93, strony 5 - 15,
ISSN: 2450-7741
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dębniak P.: Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -Vol. 93., nr. 3 (2018), s.5-15
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18276/frfu.2018.93-01
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi