Potencjalne możliwości transportowe drogi wodnej MDW E70 w relacji Bydgoszcz - Kostrzyn - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potencjalne możliwości transportowe drogi wodnej MDW E70 w relacji Bydgoszcz - Kostrzyn

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza problematyki dotyczącej żeglugi śródlądowej w polskim systemie transportowym ze szczególnym uwzględnieniem MDW E70 w relacji Bydgoszcz – Kostrzyn. Przedstawienie oczekiwań społeczności lokalnej, środowisk turystki wodnej i armatorów żeglugi śródlądowej w odniesieniu do infrastruktury transportowej dla transportu śródlądowego. Zwrócenie uwagi na problem rozwoju żeglugi śródlądowej, przy jednoczesnym omówieniu stanu żeglugi śródlądowej na Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Wodna strony 227 - 231,
ISSN: 0017-2448
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Jerzyło P., Bolt A.: Potencjalne możliwości transportowe drogi wodnej MDW E70 w relacji Bydgoszcz - Kostrzyn// Gospodarka Wodna. -., nr. 8 (2017), s.227-231
Bibliografia: test
  1. Babiński Z., Rewitalizacja drogi wodnej Wisła -Odra szansą dla gospodarki regionu, PRZYRODA I TURYSTYKA REGIONU POMORZA I KUJAW, tom III, Bydgoszcz 2009,
  2. Bolt, A., Jerzyło, P., Połączenie śródlądowe Gdańsk -Elbląg, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2013, nr 1, 51-63, otwiera się w nowej karcie
  3. Bolt A., Jerzyło P., Międzynarodowa Droga Wodna E 70 jako potencjał rozwojowy Delty Wisły, Funkcjonalny Obszar Delty Wisły w Terytorializacji Polski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, TOM CXLVI, Warszawa 2013,
  4. Galor W., NadolnyG., Szatten D. A., stan infrastruktury hydrotechnicznej w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego na Kanale Bydgoskim, Journal of Health Sciences, Tom: 4 Zeszyt: 13,
  5. Hudak M., Klasyfikacja obiektów międzynarodowej drogi wodnej E70 dla potrzeb analizy środowiskowej, Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski, 2009, nr 136 (16), 146-156,
  6. Słowiński M., Nadolny G., Wielka Pętla Wielkopolski, Warta-Noteć-Gopło-Warta, Wydanie II, Warszawa 2012, Rys. 1 Zrównoważony rozwój obszarów wodnych otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi