Potential Methods of Electrochromic Materials Quality Assessment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potential Methods of Electrochromic Materials Quality Assessment

Abstrakt

Publikacja zawiera potencjalne metody oceny jakości prototypowych maateriałów wykonanych z warstw elektrochromowych. Warstwy te mogą zostać ocenione za pomocą anlizy sygnałów elektrycznych jak również metodami przetwarzania obrazów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa strony 193 - 201
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kotarski M.: Potential Methods of Electrochromic Materials Quality Assessment // Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Wiesława Kicińskiego, Leona Swędrowskiego. Gdańsk: Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, 2009, s.193-201
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi