Poziom ryzyka inwestycyjnych działań budowlanych w projektach rewitalizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poziom ryzyka inwestycyjnych działań budowlanych w projektach rewitalizacji

Abstrakt

Celem analizy było zwrócenie uwagi na fakt, iż niezależnie od charakteru zabudowy oraz wieku (wartości historycznej)budynków działania objęte zakresem rewitalizacji są podobne. Również w ujęciu procentowym rozkład kosztów związanych z tymi przedsięwzięciami wskazuje na zdecydowaną przewagę działań budowlanych i związanych z nimi wydatków. W konsekwencji ryzyko jest największe właśnie w obszarze działań budowlanych rewitalizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 263 - 265,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Apollo M., Urbańska-Galewska E.: Poziom ryzyka inwestycyjnych działań budowlanych w projektach rewitalizacji// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 5 (2014), s.263-265
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi