Rewitalizacja najstarszej części Ustki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rewitalizacja najstarszej części Ustki

Abstrakt

Ustka jest średniej wielkości miastem uzdrowiskowym znajdującym się nad Morzem Bałtyckim, w województwie pomorskim. Najstarsza część miasta była najbardziej zdegradowaną i wymagała szybkiej odnowy, dlatego też w 2005 roku Rada Miasta przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji. Pierwsze projekty były współfinansowane z funduszy UE i dotyczyły przebudowy dwóch ulic (Chopina i Marynarki Polskiej). Najważniejsze zadania w programie - związane z odnową obiektów - realizował Urząd Miasta Ustka we współpracy z Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego (UTBS) jako wykonawcy. W programie rewitalizacji wyznaczono 43 budynki do remontu lub odbudowy z uwzględnieniem ich pierwotnej skali, formy architektonicznej, konstrukcji i pokrycia dachu. Do tej pory ukończono prace budowlane przy 11. obiektach. Ich mieszkańcy zostali przesiedleni do nowego bloku mieszkalnego wybudowanego przez UTBS. Opisane w artykule projekty należą do prac budowlanych, więc powinny być uznane za jednostkowe - jedynie wchodzące w skład procesu rewitalizacji. W wielu małych i średnich miastach równolegle do prac techniczno-przestrzennych nie realizuje się programu społecznego dla całego obszaru objętego odnową.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przykłady rewitalizacji miast strony 133 - 150
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Poczobut J.: Rewitalizacja najstarszej części Ustki// Przykłady rewitalizacji miast/ ed. ed. Alina Muzioł-Węcławowicz. Kraków: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 2010, s.133-150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi