Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia - wybrane problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia - wybrane problemy

Abstrakt

W referacie zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia związane z pracą wieloparamatrowego regulatora generatora w warunkach awarii napięciowej. Przedstawiono wyniki analizy wpływu, tak często pomijanego elementu układu regulatora generatora, jakim jest stabilizator systemowy. Zwrócono uwagę na celowość automatyzacji procesu zaniżania mocy czynnej, dla zwiększenia możliwości generacji mocy biernej. Ponadto, wskazano błędy w strukturze toru głównego regulacji napięcia w przypadku układu z tzw. przejmowaniem sygnałów przez bramki LV i HV.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 50 - 60,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klucznik J., Małkowski R., Zajczyk R., Szczeciński P.: Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia - wybrane problemy// Acta Energetica. -., nr. nr 1 (2010), s.50-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi