Prediction of corrosion fatigue crack propagation life for welded joints under cathodic potentials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prediction of corrosion fatigue crack propagation life for welded joints under cathodic potentials

Abstrakt

Przy ochronie katodowej poniżej potencjału optymalnego obserwuje się przyspieszenie propagacji pęknięcia korozyjno-zmęczeniowego w porównaniu do konstrukcji nie chronionej. Zaproponowano własną formułę empiryczną na wpływ potencjału ochronnego na prędkość propagacji pęknięcia oraz własny wzór na [delta]K w złączu pachwinowym. Wyprowadzono wzór na krzywą ''S-Np'' (naprężenie - długość okresu propagacji pęknięcia). Zaprezentowana procedura może być zastosowana bezpiecznie do złączy stali PW (minimalne granice plastyczności 315 i 355MPa) dla potencjałów poniżej -0,8 przy częstotliwościach obciążenia zbliżonych do czstotliwości falowania morza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jakubowski M.: Prediction of corrosion fatigue crack propagation life for welded joints under cathodic potentials// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi