Preparation and evaluation of 1,3-alternate 25,27-bis[p-nitrobenzyloxy]-26,28-bis[3-propyloxy]-calix[4]arene-bonded silica gel stationary phase for LC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation and evaluation of 1,3-alternate 25,27-bis[p-nitrobenzyloxy]-26,28-bis[3-propyloxy]-calix[4]arene-bonded silica gel stationary phase for LC

Abstrakt

Przeprowadzono syntezę nowej fazy stacjonarnej na bazie sililowej pochodnej 25,27-bis[p-nitrobenzyloksy]-26,28-bis-[3-propyloksy]kaliks[4]arenu zablokowanego w konformacji 1,3-naprzemianległej. Zbadano selektywność i sprawność fazy w stosunku do szeregu klas związków organicznych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHROMATOGRAPHIA nr 66, strony 837 - 845,
ISSN: 0009-5893
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jaszczołt K., Śliwka-Kaszyńska M.: Preparation and evaluation of 1,3-alternate 25,27-bis[p-nitrobenzyloxy]-26,28-bis[3-propyloxy]-calix[4]arene-bonded silica gel stationary phase for LC// CHROMATOGRAPHIA. -Vol. 66., nr. nr 11/12 (2007), s.837-845
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi