Problem modelowania połączeń pomiędzy obiektami zabytkowymi, a elementami nowoprojektowanymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problem modelowania połączeń pomiędzy obiektami zabytkowymi, a elementami nowoprojektowanymi

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania i symulacje numeryczne dotyczące modelowania połączeń pomiędzy obiektami zabytkowymi, a elementami nowoprojektowanymi. Zakres prac obejmuje projekt koncepcyjny zewnętrznej klatki schodowej wraz z tarasem obserwacyjnym połączonej z zabytkową wieżą ciśnień, która znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej, badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne różnego rodzaju podparcia elementów klatki schodowej na zabytkową wieżę. Wyniki badań i symulacji pozwolą na zobrazowanie wpływu pracy nowoprojektowanych konstrukcji współpracujących z obiektami dziedzictwa kulturowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 34 - 37,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Zielińska M., Grębowski K.: Problem modelowania połączeń pomiędzy obiektami zabytkowymi, a elementami nowoprojektowanymi// Przegląd Budowlany. -., nr. 2 (2016), s.34-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi