Problem zasobów odnawialnych wód podziemnych w wielowarstwowych systemach wodonośnych na przykładzie Regionu Gdańskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problem zasobów odnawialnych wód podziemnych w wielowarstwowych systemach wodonośnych na przykładzie Regionu Gdańskiego

Abstrakt

W wielowarstwowych systemach wodonośnych ustalenie zasobów odnawialnych dla poszczególnych poziomów jest problemem złożonym. Odnawialność pochodząca głównie z infiltracji opadów ma miejsce bezpośrednio w pierwszym poziomie wodonośnym. Jednak część tych wód pośrednio zasila poziomy głębsze wskutek przesiąkania przez słabo przepuszczalne serie rozdzielające poziomy wodonośne. W artykule, na podstawie regionalnego modelu gdańskiego systemu wodonośnego przeanalizowano wielkość zasobów odnawialnych dla poszczególnych pięter wodonośnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modelowanie przepływu wód podziemnych strony 91 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Problem zasobów odnawialnych wód podziemnych w wielowarstwowych systemach wodonośnych na przykładzie Regionu Gdańskiego// Modelowanie przepływu wód podziemnych/ ed. red. nauk. K. Dragon, M. Okońska, M. Marciniak, J. Przybyłek. Poznań: Wydaw. Nauk. Bogucki, 2006, s.91-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi