Problematyka techniczna i konserwatorska prospektu organowego z kościoła Św. Trójcy w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problematyka techniczna i konserwatorska prospektu organowego z kościoła Św. Trójcy w Gdańsku

Abstrakt

Organy (1616-1618) z kościoła św. Trójcy w Gdańsku zostały zdemontowane w 1943 r. i wywiezione poza Gdańsk. Po skończeniu II wojny światowej większość zdekompletowanych elementów wróciła do Gdańska i była przechowywana przez wiele lat w różnych miejscach, m. in.: w magazynach PWKZ i na strychach kościołów. Ich stan zachowania stale ulegał pogorszeniu. Wykonano dokumentację fotograficzną i inwentaryzację wszystkich odnalezionych fragmentów stolarskiej obudowy. Na tej podstawie opracowano analizę konstrukcji i program prac konserwatorskich.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska strony 215 - 222
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Darecka K.: Problematyka techniczna i konserwatorska prospektu organowego z kościoła Św. Trójcy w Gdańsku// Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska/ ed. red. J. Krawczyk. Toruń: Wydaw. NUMK, 2010, s.215-222
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi