Problems of strength modelling of steel sandwich panels under in-plate load - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problems of strength modelling of steel sandwich panels under in-plate load

Abstrakt

W pracy omówiono zagadnienia wytrzymałości statycznej stalowych paneli typu sandwich spawanych laserowo. Omówiono charakterystyki sztywności podczas zginania, przedstawiono zachowanie pod obciążeniem równomiernie rozłożonym a także sposób niszczenia pod obciążeniem ściskającym. Omówiono możliwości stosowania takich konstrukcji na podstawie wniosków z badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 9 - 12,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kozak J.: Problems of strength modelling of steel sandwich panels under in-plate load// Polish Maritime Research. -., nr. nr S1 (2006), s.9-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi