Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni, „mieście poszukiwaczy złota” - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni, „mieście poszukiwaczy złota”

Abstrakt

Miasto Gdynia, zbudowane zupełnie od podstaw w przeciągu kilkunastu lat, na przestrzeni lat 1923-1939, stanowiło jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych II Rzeczypospolitej. Szybka budowa dwóch składowych tego nowoczesnego ośrodka, jakimi były port i miasto, wiązała się nierzadko z nowymi, wcześniej trudnymi do przewidzenia wyzwaniami natury planistycznej i organizacyjnej. W początkowych latach budowy Gdyni zapewnienie „przybyszom” przez Magistrat ekonomicznych lokali socjalnych, w przystosowanych dla nich ilościach było jednym z poważniejszych problemów, z którymi musiano się zmierzyć. Tanie budownictwo mieszkań dla grup robotniczych i rozwój działalności spółdzielczej nie były w początkowym okresie wystarczająco wydajne. Śródmieście i najbliższą jemu dzielnicę Kamienna Góra opanował przede wszystkim sektor prywatny, mogący pozwolić sobie na kredytowane zakupy parcel i budowy. Tego typu inwestorzy skupiali się głównie na kamienicznej zabudowie czynszowej lub ewentualnie jednorodzinnym budownictwie willowym. Stan ten nie musiał długo czekać na rozwiązanie, trudna sytuacja ekonomiczno-społeczna doprowadziła do samorzutnego zaspokojenia głodu lokalowego i powstania kilku zagospodarowywanych „na dziko” dzielnic biedoty. O pracę przy budowie portu i ostateczne zatrudnienie jako wykwalifikowany pracownik portu przy jego eksploatacji trzeba było się bardzo postarać, lecz to dawało przybywającym do Gdyni gwarancję godnych warunków życia dla siebie i swojej rodziny. W prezentowanym tekście za cel postanowiono sobie przedstawić sytuację zamieszkania pracownika portowego i robotnika w budującym się mieście Gdyni na tle szeroko nakreślonych tematów budownictwa społecznego miasta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 270 - 281,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Orchowska-Smolińska A.: Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni, „mieście poszukiwaczy złota”// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., nr. 180 (2017), s.270-281
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi