Idea urbanistyczna Juliana Rummla i jej wpływ na międzywojenne plany Gdyni = The Urban Idea of Jukiab Rummel and Its Influence on the Interwar Plans of Gdynia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Idea urbanistyczna Juliana Rummla i jej wpływ na międzywojenne plany Gdyni = The Urban Idea of Jukiab Rummel and Its Influence on the Interwar Plans of Gdynia

Abstrakt

Julian Rummel nie był ani architektem ani urbanistą. Był inżynierem budowy okrętów, działaczem gospodarczym, jednym w wielkich orędowników budowy portu i miasta Gdyni oraz współtwórcą polskiej polityki morskiej II Rzeczypospolitej. W połowie 1924 roku, kiedy rozpoczęto w Gdyni przebudowę otwartego zaledwie rok wcześniej Portu Tymczasowego na wielki, uniwersalny port stały, Julian Rummel był pierwszym którzy zwracali uwagę na pilną potrzebę budowy miasta przy powstającym porcie. W artykule napisanym w grudniu 1924 roku zaprezentował swoją wizję urbanistyczną nowego miasta i pomimo że koncepcja ta została zaprezentowana jedynie w formie opisowej, przedstawiała bardzo nowoczesne podejście do problematyki przestrzennej. Artykuł ten został zatytułowany Miasto Gdynia. Przyczynek do opracowania planu miasta. Autor odnosi się w nim do jednej z najważniejszych teorii urbanistycznych początków XX stulecia – do idei miasta-ogrodu, proponując zastosowanie jej do konstruowania planu ogólnego całego zespołu miejskiego Gdyni. Poza tym, Rummel w sposób bardzo sugestywny zarysował w tym artykule przyszły kształt Dzielnicy Reprezentacyjnej miasta, z dużym placem nadmorskim, Bazyliką Morską i ratuszem. Trzeba przy tym zaznaczyć, że naszkicowana przez niego w 1924 roku wizja została opublikowana półtora roku przed sporządzeniem pierwszych planów urbanistycznych Gdyni. W rezultacie też, okazała się ona stanowić inspirację dla wielu architektów-urbanistów projektujących miasto w okresie międzywojennym, a zwłaszcza dla projektantów planów z lat 1926 i 1938. W ich właśnie projektach znaleźć możemy w sposób najpełniejszy realizację wizji urbanistycznej Gdyni, przedstawionej przez Juliana Rummla już w pierwszej połowie lat dwudziestych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Sołtysik M.: Idea urbanistyczna Juliana Rummla i jej wpływ na międzywojenne plany Gdyni = The Urban Idea of Jukiab Rummel and Its Influence on the Interwar Plans of Gdynia// / : , 2021, s.183-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi