Problemy pomiarów niewielkich wartości ładunku występujących w procesie drzewienia elektrycznego. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy pomiarów niewielkich wartości ładunku występujących w procesie drzewienia elektrycznego. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002.

Abstrakt

Referat zawiera omówienie problemów rejestracji niewielkich wartości impulsów prądowych o ultrakrótkich czasach trwania. Przedstawiono tu metodę pomiaru impulsów prądowych związanych z ładunkiem wstrzykiwanym do polimeru z elektrody ostrzowej przy napięciu przemiennym. W pracy zawarto także wyniki wstępnej serii badań mającej na celu przetestowanie zmodyfikowanego układu probierczego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 99 - 102,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gohra K.: Problemy pomiarów niewielkich wartości ładunku występujących w procesie drzewienia elektrycznego. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002. // Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 10 (2002), s.99-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi