Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce

Abstrakt

Ostatnie kilkanaście lat w polskiej energetyce to okres dynamicznych zmian. Jednym z istotnych przykładów tych przemian jest liberalizacja rynku energii. Wprowadzone, w krajowej energetyce, mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m.in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. W artykule przedstawiony został proces zmiany sprzedawcy bazujący na generalnej umowie dystrybucji (GUD). Odniesiono się do wszystkich istotnych regulacji mających zastosowanie do poruszanych kwestii. Ponadto, w końcowej części zaprezentowano złożone sytuacje mogące pojawić się w trakcie realizacji procesu np. brak skutecznego rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą oraz ich konsekwencje dla wszystkich stron procesu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych strony 17 - 25,
ISSN: 1234-0081
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Łangowski R.: Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce// INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. -., nr. 216 (2017), s.17-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi