Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce dla odbiorcy w gospodarstwie domowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce dla odbiorcy w gospodarstwie domowym

Abstrakt

W publikacji przedstawiono proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, prowadzony w detalicznym segmencie rynku energii. Szczególny nacisk położono na proces bazujący na generalnej umowie dystrybucji dla usługi kompleksowej. Odniesiono się do wszystkich, istotnych regulacji mających zastosowanie do poruszanych kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz wzorca generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 64 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 140 - 145,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Łangowski R.: Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce dla odbiorcy w gospodarstwie domowym// Przegląd Elektrotechniczny -,iss. 4 (2020), s.140-145
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2020.04.29
Bibliografia: test
 1. Łangowski R., Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - uwarunkowania rynkowe w Polsce, Rynek Energii, 3 (2016), 3- 12. otwiera się w nowej karcie
 2. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z dn. 25.09.2012 r. poz. 1059) z późn. zm. otwiera się w nowej karcie
 3. Czarnecka M., Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2018. otwiera się w nowej karcie
 4. Taryfa dla energii elektrycznej Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11.2017.JSz z dn. 14.12.2017 r. z późn. zm. otwiera się w nowej karcie
 5. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z dn. 18.05.1964 r. poz. 93) z późn. zm. otwiera się w nowej karcie
 6. Urząd Regulacji Energetyki, Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2018 r., Warszawa 2019.
 7. Mielczarski W., Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Agencji Rynku Energii S.A. i Energoprojekt-Consulting S.A., Warszawa 2000.
 8. Dyrektywa nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca Dyrektywę 96/92/WE (Dz.U. L 176, 15/07/2003). otwiera się w nowej karcie
 9. Bartosik M., Kamrat W., Kaźmierkowski M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A., Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej, Przegląd Elektrotechniczny, 92 (2016), nr.9, 287-295. otwiera się w nowej karcie
 10. Podolski P., Rohatyński K., Wnukowska B., Metoda AHP w wyborze sprzedawcy energii, Przegląd Elektrotechniczny, 87 (2011), nr.11, 68-71.
 11. Kałat W., Niezawodnościowa ocena lojalności klienta względem sprzedawcy energii elektrycznej w warunkach swobody jego wyboru, Przegląd Elektrotechniczny, 92 (2016), nr.3, 140-143. otwiera się w nowej karcie
 12. Urząd Regulacji Energetyki, https://rejestry.ure.gov.pl/c/1, dostęp: 23.08.2019r.
 13. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14067, dostęp: 23.08.2019r.
 14. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15170, dostęp: 23.08.2019r.
 15. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15464, dostęp: 23.08.2019r.
 16. Centrum Informacji o Rynku Energii, http://www.cire.pl/item,149961,1,0,0,0,0,0,ure-wszczal- postepowania-przeciw-spolce-polski-prad-i-gaz.html, dostęp: 23.08.2019r.
 17. Dyrektywa nr 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca Dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211, 14/08/2009). otwiera się w nowej karcie
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maj 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z dn. 29.05.2007 r. poz. 623) z późn. zm. otwiera się w nowej karcie
 19. Łangowski R., Electricity Supplier Switching Process in Poland -a Process Based on the General Distribution Agreement, Acta Energetica, 1 (2017), n.30, 39-44. otwiera się w nowej karcie
 20. Łangowski R., Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 53 (2017), 27-30. otwiera się w nowej karcie
 21. Centralny System Wymiany Informacji, http://cswi.ptpiree.pl/o- cswi, dostęp: 23.08.2019r. otwiera się w nowej karcie
 22. Energa-Operator S.A., https://energa- operator.pl/uslugi/zmiana-sprzedawcy/zasady-i-warunki, dostęp: 23.08.2019r.
 23. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dn. 24.06.2014 r. poz. 827) z późn. zm. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi