Proces inkwizycyjny w Europie, a procedura karna w cesarskich Chinach - rzeczywiste czy jedynie pozorne podobieństwo? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces inkwizycyjny w Europie, a procedura karna w cesarskich Chinach - rzeczywiste czy jedynie pozorne podobieństwo?

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
Rozważania nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia strony 135 - 162
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Bibliografia: test
 1. A. Dziadzio, Powszechna…, s. 426.
 2. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2019, s. 86, za: A. Esmein, History of Continental Criminal Process, Boston 1913, s. 300-301.
 3. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 86. otwiera się w nowej karcie
 4. Ibidem, s. 87. otwiera się w nowej karcie
 5. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 6. Ibidem, s. 91. otwiera się w nowej karcie
 7. W. Johnson, D. Twitchett, op. cit., s. 132-133. otwiera się w nowej karcie
 8. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 88. otwiera się w nowej karcie
 9. K. Bollmann, Die Stellung der Inquisition bei Carpzow, Marburg- Lahn 1963, s. 192. otwiera się w nowej karcie
 10. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 92. otwiera się w nowej karcie
 11. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 12. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 13. I. Jaworski, Zarys Powszechnej Historii Ustrojów Państwowych i Pra- wa, Wrocław 1947, s. 61.
 14. W. Johnson, The T'ang Code, Volume I…, s. 38. otwiera się w nowej karcie
 15. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 16. A. Kość, Prawo…, s. 172, 174, 181.
 17. Brook T., Bourgon J., Blue G., Historia chińskich tortur, przeł. Stąpor I., Warszawa 2010.
 18. Chen J., Chinese Law: Towards an Understanding of Chinese Law, Its Nature and Development, London -Boston 1999. otwiera się w nowej karcie
 19. Dziadzio A., Powszechna Historia Prawa, Warszawa 2012.
 20. Esmein A., History of Continental Criminal Process, Boston 1913.
 21. Essays on China's Legal Tradition, red. Cohen J. A., Edwards R. R., Chen F., Princeton 1980.
 22. Fairbank J. K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, przeł. Lechow- ska T., Słupski Z., Gdańsk 1996.
 23. Gawlikowski K., Konfucjański model państwa w Chinach, War- szawa 2009. otwiera się w nowej karcie
 24. Jaworski I., Zarys Powszechnej Historii Ustrojów Państwowych i Prawa, Wrocław 1947.
 25. Johnson W., Twitchett D., Criminal Procedure in T'ang China, "Asia Major 3rd series" 1993, 6(2). otwiera się w nowej karcie
 26. Johnson W., The T'ang Code, Volume I, General Principles, Princeton, New Jersey 1979. otwiera się w nowej karcie
 27. Johnson W., The T'ang Code, Volume II, Specific Articles, Princ- eton, New Jersey 1997. otwiera się w nowej karcie
 28. Kość A., Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998.
 29. Kras P., Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem: system inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin 2006.
 30. Mühlhahn K., Criminal Justice in China: A History, Cambridge, Massachusetts, London 2009.
 31. Sójka-Zielińska K., Historia prawa. Warszawa 2015, https://sip. lex.pl/#/monograph/369368434/135 [dostęp 05.02.2020].
 32. The Great Qing Code, przeł. Jones W. C., Oxford 1994. otwiera się w nowej karcie
 33. Uruszczak W., Historia Państwa i Prawa Polskiego, Tom I, Warszawa 2015. otwiera się w nowej karcie
 34. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2019.
 35. Wybór źródeł do Historii Prawa Sądowego czasów nowożyt- nych, red. Bałtruszajtys G., Kolarzowski J., Paszkowska M., Rajewski K., Warszawa 2002. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 4 razy

Meta Tagi