Procesy patentowania wynalazków w projektach badawczych na uczelniach wyższych: analiza porównawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procesy patentowania wynalazków w projektach badawczych na uczelniach wyższych: analiza porównawcza

Abstrakt

W artykule przeanalizowano dwa przypadki procesów zachodzących na uczelniach do momentu wszczęcia procedury przed Urzędem Patentowych Uczelnią, na potrzeby której dokonuje się benchmarkingu, jest Politechnika Gdańska. Jednostką wzorcową stał się wieloletni partner PG- University of Utah. Artykuł ma na celu sporządzenie wytycznych do efektywnego postępowania z projektami wynalazczymi poprzez zidentyfikowanie mocnych i słabych stron procedury administracyjnej na obu uczelniach.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne strony 416 - 435
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jakubczyk K., Kluczyk M.: Procesy patentowania wynalazków w projektach badawczych na uczelniach wyższych: analiza porównawcza// Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne/ ed. M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s.416-435
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi