Program rewitalizacji drogi wodnej E-70 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Program rewitalizacji drogi wodnej E-70

Abstrakt

Coraz wyraźniej rysuje się potrzeba uruchomienia korytarzy transportowych północ- południe, w których drogom wodnym wykorzystującym Wisłę i Odrę przypisuje się coraz większe znaczenie w tym także równoleżnikowemu szlakowi E-70 spinającemu całą Europę. W pracy Autor przedstawił stan istniejący i uwarunkowania rozwoju dróg wodnych,kierunki i cele rewitalizacji oraz cele i uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze.Opracowna Strategia Rozwoju Drogi Wodnej E-70, uwarunkowania środowiskowe jej rewitalizacji, zasady zrównoważonego rozwoju i konieczność integracji programów inwestycyjnych prowadzą do stwierdzenia o konieczności opracowania wspólnego programu rozwoju dróg wodnych, wykorzystania energetycznego oraz ochrony przeciw powodziowej pozwalającego na odpowiednią koncentrację nakładów oraz wspólne podjęcie badań w celu rozwiązania problemów środowiskowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bolt A.: Program rewitalizacji drogi wodnej E-70// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi