Projektowanie filtrów IIR przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie filtrów IIR przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego

Abstrakt

W pracy zaprezentowano metodę projektowania filtrów cyfrowych IIR (InfiniteImpulse Response) przy wykorzystaniu algorytmu ewolucyjnego w dwóch wariantach. W pierwszym projektowane są filtry w taki sposób, aby ich charakterystyki amplitudowe spełniały postawione założenia. W drugim wariancie przedstawiono możliwość polepszenia charakterystyk fazowych filtrów IIR. Otrzymane rezultaty są porównane z wynikami otrzymanymi podczas projektowania filtru cyfrowego przy pomocy metody transformacji biliniowej. Pod uwagę wzięto filtry Butterworth`a Chebyshev`a I i Chebyshev´a II. Porównanie jest dokonane z projektowaniem przy pomocy pakietu Matlab oraz Signal Processing Tool- box.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały. X Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych. X KK KOWBAN´2003. Wrocław - Polanica Zdrój, 22-24 października 2003 strony 209 - 214
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Słowik A., Białko M.: Projektowanie filtrów IIR przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego// Materiały. X Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych. X KK KOWBAN´2003. Wrocław - Polanica Zdrój, 22-24 października 2003/ Wrocław: Wroc. Tow. Nauk., 2003, s.209-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi