Analog filter design system for field programmable analog array. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analog filter design system for field programmable analog array.

Abstrakt

Obiektowy system do automatycznego projektowania filtrów kaskadowych i symetrycznych filtrów FLF z wykorzystaniem wzmacniaczy transkonuktancyjnych OTACi bloków bikwadratowych z optymalizacją zakresu dynamiki, zniekształceń i wrażliwości. System umożliwia realizację standardowych aproksymacji charakterystyk amplitudowych oraz dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences nr 51, strony 395 - 408,
ISSN: 0239-7528
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wójcikowski M.: Analog filter design system for field programmable analog array. // Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences. -Vol. 51., nr. 4 (2003), s.395-408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi