Projektowanie hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z wykorzystaniem optymalizacji kształtu szczeliny smarowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z wykorzystaniem optymalizacji kształtu szczeliny smarowej

Abstrakt

w pracy przedstawiono metodę projektowania hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z wykorzystaniem optymalizacji kształtu szczeliny smarowej. Optymalizacja kształtu szczeliny smarowej, pierwszy etap projektowania łożyska, jest przeprowadzana bez żadnych wstępnych założeń dotyczących postaci konstrukcyjnej łożyska natomiast uwzględniane są wymagania charakterystyczne dla zadanych warunków pracy łożyska. W następnym etapie poszukuje się sposobu uzyskania w łożysku szczeliny smarowej o wyznaczonym obliczeniowo kształcie i, dla tej postaci konstrukcyjnej, dobór parametrów konstrukcyjnych. Metoda projektowania nie jest związana z żadną konkretną postacią konstrukcyjną łożyska, dzięki czemu poszerzony jest obszar poszukiwania rozwiązań i większa jest szansa zbliżenia się do optymalnego kształtu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr 41, strony 24 - 36,
ISSN: 0137-5474
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk M.: Projektowanie hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z wykorzystaniem optymalizacji kształtu szczeliny smarowej// ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN. -Vol. 41., nr. z. 1=145 (2006), s.24-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi