Wpływ wymuszeń na postać optymalnego kształtu szczeliny smarowej hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wymuszeń na postać optymalnego kształtu szczeliny smarowej hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego

Abstrakt

Kształt szczeliny smarowej w hydrodynamicznym łożysku wzdłużnym ma duży wpływ na właściwości łożyska, stąd jedną z dróg ich poprawy jest dążenie do optymalizacji kształtu szczeliny smarowej podczas pracy. Stosowane metody projektowania nie uwzględniają jednak zależności pożądanego kształtu szczeliny smarowej od warunków pracy łożyska (wymuszeń). Wyznaczanie optymalnego kształtu szczeliny smarowej łożyska jest jednym z etapów projektowania łożyska wzdłużnego według metody zaproponowanej przez autora. Przeprowadzono teoretyczne badania wpływu wymuszeń na postać optymalnego kształtu szczeliny smarowej z wykorzystaniem opracowanej metodyki optymalizacji kształtu szczeliny smarowej. Uzyskane wyniki i optymalne kształty szczeliny smarowej są bardzo zróżnicowane w zależności od wymuszeń działających na łożysko podczas pracy. Uzyskane wyniki przekonują do celowości wykorzystania optymalizacji kształtu szczeliny smarowej podczas projektowania łożyska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne. Konferencje naukowe: XXVI Szkoła Tribologiczna "Problemy Tribologiczne w Przyrodzie i Technice" oraz VI Konferencja Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych strony 185 - 195
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk M.: Wpływ wymuszeń na postać optymalnego kształtu szczeliny smarowej hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego// Materiały konferencyjne. Konferencje naukowe: XXVI Szkoła Tribologiczna "Problemy Tribologiczne w Przyrodzie i Technice" oraz VI Konferencja Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych/ Łódź: Politechnika Łódzka, 2003, s.185-195
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi