Proportional-derivative and Model-based Controllers for Control of a Variable Mass Manipulator - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proportional-derivative and Model-based Controllers for Control of a Variable Mass Manipulator

Abstrakt

W artykule prezentowano wyniki analiza numeryczna dynamiki manipulatora o zmiennej masie. W skład manipulatora wchodzą jedynie członu i przeguby obrotowe. Ładowność chwytaka jest traktowana jako jedyny element o zmiennej masie. Podobnie jak w przypadku innych manipulatorów wyposażonych w przeguby obrotowe, parametry jego dynamika zależą od aktualnego ustawienia. Gdy przemieszczenia obejmują większy zakres roboczy, w równaniach obserwowane są istotne wyrażenia nieliniowe. Ponieważ regulator liniowy nie zapewnia zadowalającego sterowania, zastosowana jest technika nieliniowa. By zapewnić sterowania nieliniowe, do sterownika wprowadzane są modele nieliniowe. Początkowo zastosowano kontroler oparty na otwartej pętli sterowania Jego celem jest wyegzekwować wymaganą trajektorię ruchu. Opisany układ testowany jest numerycznie. Numeryczny model manipulatora jest przygotowany zgodnie z zasadami dynamiki układów wieloczłonowych. Składa się z dwóch bloków. W modelu sterownika wprowadzono, pierwszy przybliżony zestaw parametrów opisujących strukturę manipulatora. Niestety, obiekt sterowania charakteryzuje się śródoperacyjną zmiennością masy. Stąd parametry w obu modelach mogą się różnić i obserwuje się znaczny błędów trajektorii. Aby wyeliminować ten problem, układ sterowania rozbudowano o dodatkowy regulator proporcjonalno-różniczkowy realizujący sterowania w pętli zamkniętej. Testowana jest współpraca pomiędzy tymi dwoma sterownikami. W ramach testowanej współpracy, zachowanie systemu (zrealizowany trajektoria) jest poprawne. Co więcej, badania potwierdziły, że możliwa jest identyfikacja parametrów bezwładności ładunku. Sygnał regulatora proporcjonalno- różniczkowego jest dobrą bazą danych użytecznych w procesie identyfikacji. Po krótkim okresie z próbnych testów trajektorii, uzyskany wynik identyfikacji pozwala nam poprawić dane w bazie modelu sterownika i uzyskać lepszą realizację wymaganej trajektorii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXII International Symposium Research-Education-Technology; 4th International Conference Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial Energy Supply Systems : Conference Proceedings strony 85 - 90
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Proportional-derivative and Model-based Controllers for Control of a Variable Mass Manipulator// XXII International Symposium Research-Education-Technology; 4th International Conference Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial Energy Supply Systems : Conference Proceedings/ ed. S. Smolen Bremen: Hochschule Bremen, 2015, s.85-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi