Proton hydration in aqueous solution: FTIR studies of HDO spectra - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proton hydration in aqueous solution: FTIR studies of HDO spectra

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano sfery hydratacyjne protonu w roztworze wodnym na podstawie pomiarów widm FTIR wody półciężkiej (HDO), rozcieńczonej izotopowo w H2O. Wyniki eksperymentalne skonfrontowano z obliczonymi metodami chemii kwantowej strukturami niewielkich klasterów wodnych typu H+(H2O)n. Otrzymane geometrie optymalne porównano z odległościami międzyatomowymi otrzymanymi na podstawie położeń pasm HDO. Pierwsza sfera hydratacyjna protonu została określona jako kation "wpół drogi" pomiędzy idealnymi strukturami typu Zundela i typu Eigena. Po raz pierwszy scharakteryzowano pod względem długości wiązań wodorowych cztery kolejne sfery hydratacyjne protonu. Dodatkowo zidentyfikowano obecność zewnętrznej sfery współdzielonej z anionem oraz cząsteczek wody luźno związanych z wolnymi parami elektronowymi cząsteczek wody w pierwszej sferze hydratacyjnej kompleksu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS nr 125,
ISSN: 0021-9606
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Śmiechowski M., Stangret J.: Proton hydration in aqueous solution: FTIR studies of HDO spectra// JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 125., nr. nr 20 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi