Prototyp modelu systemu samouczącego do prognozowania stężenia pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prototyp modelu systemu samouczącego do prognozowania stężenia pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym

Abstrakt

Artykuł przedstawia model prognozowania stężenia pyłu PM10 z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Model ten jest drugim z kolei do prognozowania pyłu (poprzedni wykorzystywał jednokierunkowe sieci neuronowe) i stanowi podstawę do budowy modelu samouczącego. Podczas budowy modelu uwzględniono oddziaływanie czynników meteorologicznych, a do implementacji wykorzystano algorytm genetyczny ze względu na specyfikę problemu prognozowania stężenia pyłu PM10. Następnie określono optymalną konfigurację algorytmu definiując strukturę osobnika oraz całej populacji, funkcję przystosowania, a także metody selekcji, krzyżowania oraz mutacji. W ostatnim kroku określono prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji oraz czas życia osobników(ilość generacji). Po zakończeniu procesu budowy, algorytm zastosowano do prognozowania stężenia pyłu w powietrzu atmosferycznym na obszarze aglomeracji Gdańskej.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI - Tom 2 strony 108 - 119
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Sarzyński A., Sarzyńska M.: Prototyp modelu systemu samouczącego do prognozowania stężenia pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym// INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI - Tom 2/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s.108-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi