Istota testu równoważności dla metod pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Istota testu równoważności dla metod pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym

Abstrakt

W pracy przedstawiono przyczyny przeprowadzania testów równoważności i występowania różnic wartości stężeń pyłu PM10 uzyskiwanych metodą referencyjną a metodami opartymi na pomiarze "on-site". Omówiono metodę referencyjną i metody niereferencyjne oznaczania pyłu PM10 w powietrzu. Przeanalizowano testy równoważności (terenowe) przeprowadzane przez Fundację ARMAAG na terenie Trójmiasta. Przedstawiono współczynniki korekcyjne uzyskane na stacjach krajów członkowskich Unii Europejskiej w stosunku do zastosowanych analizatorów "on-site".

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Stan Zanieczyszczenia Powietrza Atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej i Tczewie w Roku 2009 : Informacja o Działalności Fundacji ARMAAG : Raport 2009 strony 98 - 103
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gębicki J.: Istota testu równoważności dla metod pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym// Stan Zanieczyszczenia Powietrza Atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej i Tczewie w Roku 2009 : Informacja o Działalności Fundacji ARMAAG : Raport 2009/ ed. red. K. Szymańska. Gdańsk: Fundacja ARMAAG, 2010, s.98-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi