Non-destructive diagnostics of concrete cantilever beam and slab by impact echo method = Nieniszcząca diagnostyka konstrukcji betonowych belek wspornikowych i płyty stropowej za pomocą metody impact echo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non-destructive diagnostics of concrete cantilever beam and slab by impact echo method = Nieniszcząca diagnostyka konstrukcji betonowych belek wspornikowych i płyty stropowej za pomocą metody impact echo

Abstrakt

Praca poświęcona jest zastosowaniu fal sprężystych na przykładzie w metody impact-echo. Metoda ta wykorzystuje zjawisko propagacji fal wzbudzanych przez mechaniczne uderzenie i ich pomiar za pomocą jednego lub dwóch akcelerometrów. Przeprowadzone testy eksperymentalne dla betonowych wsporników oraz stropu potwierdziły skuteczność metody w wykrywaniu uszkodzeń.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Diagnostyka strony 63 - 68,
ISSN: 1641-6414
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rucka M., Wilde K.: Non-destructive diagnostics of concrete cantilever beam and slab by impact echo method = Nieniszcząca diagnostyka konstrukcji betonowych belek wspornikowych i płyty stropowej za pomocą metody impact echo// Diagnostyka. -., iss. nr 3=55 (2010), s.63-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi