Równoważność metod pomiarowych ciągłych i odniesienia stosowanych do oznaczania pm10 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Równoważność metod pomiarowych ciągłych i odniesienia stosowanych do oznaczania pm10

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki testu terenowego przeprowadzonego na terenie Gdańska w okresie od 01-01-2010 do 31-12-2010 i od 01-01-2011 do 31-12-2011 w celu wykazania równoważności wskazań analizatora Eberline FH 62-1 w stosunku do wagowej metody odniesienia. Przedyskutowano występowanie różnic wskazań wartości stężeń pyłu PM10 w zależności od pory roku dla obu metod pomiarowych. Przedstawiono sposób określania równoważności tych metod i oszacowania współczynnika korekcyjnego/równania korekcyjnego w oparciu o normę PN-EN 12341 i nienormatywny unijny przewodnik ''Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods. EC Working Group on Guidance for the Demonstration of Equivalence''.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona powietrza atmosferycznego : wybrane zagadnienia strony 91 - 100
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Gębicki J., Szymańska K., Wardencki W.: Równoważność metod pomiarowych ciągłych i odniesienia stosowanych do oznaczania pm10// Ochrona powietrza atmosferycznego : wybrane zagadnienia/ ed. praca zbiorowa pod red. A. Musialik-Piotrowskiej, J.D. Rutkowskiego. - Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wrocław: PZITS nr 898, 2012, s.91-100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi